20/BC-UBND
Chi tiết văn bản
20/BC-UBND
Tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh Thanh Hoá
Ngày ban hành 26/02/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc20_signed.pdf
 Trở về trang trước