99/GP-UBND
Chi tiết văn bản
99/GP-UBND
Cho phép Chi nhánh Khu tìm hiểu văn hóa dân tộc xứ Thanh - Công ty cổ phần Thanh Tân được khai thác, sử dụng nước dưới đất phục vụ cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất tại phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT65636081-6-20201592206141182chanth15.06.2020_14h58p05_quyennd_15-06-2020-17-12-25_signed.pdf
 Trở về trang trước