105/TB-UBND
Chi tiết văn bản
105/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn về dự án đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 2)
Ngày ban hành 13/06/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb105_signed.pdf
 Trở về trang trước