1543/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
1543/UBND-CNTT
Hỗ trợ tuyên truyền Lễ hội Xuân và Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang 2019
Ngày ban hành 01/02/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1543_signed.pdf
 Trở về trang trước