14/KH-UBND
Chi tiết văn bản
14/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Làng bích họa Trường Lệ, thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 15/01/2020
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh14.signed.pdf
 Trở về trang trước