3635/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3635/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Thiệu Châu, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa của Công ty CP Xăng dầu dầu khí Ninh Bình
Ngày ban hành 04/09/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT506954796-9-20201599186964229chanth04.09.2020_09h38p18_quyennd_04-09-2020-10-04-56_signed.pdf
 Trở về trang trước