7227/UBND-CN
Chi tiết văn bản
7227/UBND-CN
Tham mưu chấp thuận vị trí đấu nối từ Khu hỗn hợp thương mại dịch vụ tại xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa vào QL47 tại Km23+80 đến Km23+465 trái tuyến
Ngày ban hành 12/06/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c7227_signed.pdf
 Trở về trang trước