106/GP-UBND
Chi tiết văn bản
106/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị A&T Việt Nam
Ngày ban hành 19/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT742102359-6-20201592474643347chanth18.06.2020_17h21p21_quyennd_18-06-2020-22-56-21_signed.pdf
 Trở về trang trước