8095/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8095/UBND-CN
Chấp thuận đấu nối đường nhánh cửa hàng xăng dầu Quang Minh vào ĐT.509, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT426242829-6-20211623230462533_liemmx_10-06-2021-14-36-39_signed.pdf
 Trở về trang trước