10487/UBND-NN
Chi tiết văn bản
10487/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị cho phép các công trình, dự án được thực hiện trong năm 2019 và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cẩm Thủy
Ngày ban hành 13/08/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c10487.signed.pdf
 Trở về trang trước