187/KH-UBND
Chi tiết văn bản
187/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết Đề án “Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 - 2020”
Ngày ban hành 28/08/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT183173282-8-20201598519379217_(quyenpd)(28.08.2020_07h03p28)_signed.pdf
 Trở về trang trước