2542/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2542/QĐ-UBND
Chấp thuận cho Công ty cổ phần Phú Thắng nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Đông Thịnh và xã Đông Văn, huyện Đông Sơn
Ngày ban hành 22/07/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT118740339-7-20221658367056524_(giangld)(22.07.2022_12h13p45)_signed.pdf
 Trở về trang trước