64/2006/NQ-HĐND64
Chi tiết văn bản
64/2006/NQ-HĐND
Chủ trương công nhận, thành lập, chia tách thôn, bản, phố thuộc xã, phường, thị trấn
Ngày ban hành 27/12/2006
Người ký Phạm Văn Tích
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm nq64.doc
 Trở về trang trước