3238/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3238/QĐ-UBND
Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Công sở phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 27/09/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT883158537-9-20221664166325653trangnt26.09.2022_14h05p42_tuandm_27-09-2022-08-07-00_signed.pdf
 Trở về trang trước