167/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
167/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Speed Motion Việt Nam
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT631358725-1-20211610439835195_thinv_13-01-2021-09-32-31_signed.pdf
 Trở về trang trước