147/GP-UBND
Chi tiết văn bản
147/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 27/08/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT460738629-8-20201598432683232chanth26.08.2020_16h38p08_quyennd_26-08-2020-16-46-56_signed.pdf
 Trở về trang trước