714/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
714/QĐ-UBND
Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án: Nhà máy sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 08/02/2024
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT14965809-2-20241707185060776hieulv07.02.2024_16h33p10_liemmx_08-02-2024-15-47-22_signed.pdf
 Trở về trang trước