552/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
552/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 và rà soát, đánh giá diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch lâm nghiệp
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d552.signed.pdf
 Trở về trang trước