859/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
859/QĐ-UBND
Thành lập Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống
Ngày ban hành 10/03/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d859.signed.pdf
 Trở về trang trước