14045/UBND-NN
Chi tiết văn bản
14045/UBND-NN
Mời tham gia Khu gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam tại “Hội nghị cấp cao & Triển lãm Kinh tế Xanh”
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT773295873-9-20221663753917279_(tungct)(22.09.2022_09h12p11)_signed.pdf
 Trở về trang trước