2202/UBND-VX
Chi tiết văn bản
2202/UBND-VX
Tổng kết, đánh giá Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT42426843-2-20211613707297232_(chiennv)(22.02.2021_08h06p59)_signed.pdf
 Trở về trang trước