35/GP-UBND
Chi tiết văn bản
35/GP-UBND
Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển sản xuất và Xuất nhập khẩu An Phước
Ngày ban hành 20/02/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp35.signed.pdf
 Trở về trang trước