100/XN-UBND
Chi tiết văn bản
100/XN-UBND
Khu vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp) trong diện tích dự án xây dựng công trình “Gói thầu số 12-XL: Thi công xây dựng đoạn Km301 + 000 - Km307 + 600, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020” của Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả
Ngày ban hành 05/07/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Xác nhận
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT871805031-6-20211624929908881_(giangld)(02.07.2021_17h55p27)_signed.pdf
 Trở về trang trước