12868/UBND-VX
Chi tiết văn bản
12868/UBND-VX
Đề xuất triển khai hạng mục "Đầu tư vùng trồng dược liệu quý" thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT531640258-9-20201600216821070_(chanth)(16.09.2020_10h55p21)_signed.pdf
 Trở về trang trước