603/UBND-CN
Chi tiết văn bản
603/UBND-CN
Tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT224347787-1-20211610425227861_liemmx_12-01-2021-21-36-25_signed.pdf
 Trở về trang trước