1944/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1944/QĐ-UBND
Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024 (Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, diện tích 10,0 ha)
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT445280700-5-20241715672726720_thinv_15-05-2024-08-23-04_signed.pdf
 Trở về trang trước