225/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
225/QĐ-UBND
Điều chỉnh tên khoáng sản trong Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản số 3599/QĐ-UBND ngày 01/11/2012 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT638633749-1-20221641805496424trangnt11.01.2022_15h45p39_giangld_12-01-2022-19-36-27_signed.pdf
 Trở về trang trước