77/KH-UBND
Chi tiết văn bản
77/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/03/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh77.signed.pdf
 Trở về trang trước