1877/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1877/QĐ-UBND
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án Quy hoạch chi tiết điểm dân cư năm 2018 thôn Đại Sơn tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 03/06/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT243670499-5-20211622313557193tungct30.05.2021_16h01p00_thinv_30-05-2021-22-22-15_signed.pdf
 Trở về trang trước