1863/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1863/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất thừa tận thu năm 2023 trong quá trình thi công xây dựng Gói thầu số 14: Thi công xây dựng công trình đường trục chính đô thị, thị trấn Rừng Thông tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng Minh Tuấn
Ngày ban hành 10/05/2024
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT153951060-5-20241715238845437_thinv_09-05-2024-17-50-41_signed.pdf
 Trở về trang trước