2429/2007/QĐ-UBND2429
Chi tiết văn bản
2429/2007/QĐ-UBND
Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh
Ngày ban hành 14/08/2007
Người ký Nguyễn Văn Lợi
Chức vụ
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2429.doc
 Trở về trang trước