1102/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1102/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Hoàng Tuấn chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để xây dựng Trường Mầm non và Tiểu học Hoa Hướng Dương tại xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 05/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT159679586-4-20211617405549617_(giangld)(05.04.2021_11h35p24)_signed.pdf
 Trở về trang trước