4/CT-UBND
Chi tiết văn bản
4/CT-UBND
Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư trên toàn tình
Ngày ban hành 21/01/2019
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct4_signed.PDF
 Trở về trang trước