2230/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
2230/UBND-THKH
Chủ trương đầu tư dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa Đền Xuân Đài, xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT53195464-2-20211613643537153_tuandm_22-02-2021-10-33-10_signed.pdf
 Trở về trang trước