1012/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1012/QĐ-UBND
Thành lập Cụm công nghiệp Xuân Lai, huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 24/03/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1012.signed.pdf
 Trở về trang trước