4500/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
4500/UBND-KTTC
Thực hiện Thông tư số 04/2024/TT-BCT ngày 27/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT817223644-4-20241712040264713_(hoangmc)(02.04.2024_15h17p13)_signed.pdf
 Trở về trang trước