213/GP-UBND
Chi tiết văn bản
213/GP-UBND
Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Bái Mạ, xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 18/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT575201140-11-20201605584599192_quyennd_17-11-2020-22-10-49_signed.pdf
 Trở về trang trước