14221/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14221/UBND-THKH
Chủ trương sáp nhập, thành lập thôn, bản trên địa bàn huyện Như Thanh.
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT364542718-9-20211631523582257longtq13.09.2021_18h26p18_tuandm_14-09-2021-07-51-26_signed.pdf
 Trở về trang trước