1025/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1025/QĐ-UBND
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2019
Ngày ban hành 24/03/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1025.signed.pdf
 Trở về trang trước