2112/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2112/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi công nghiệp tập trung Xuân Hòa tại xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân
Ngày ban hành 16/06/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT12901610-6-20221654851365972_(giangld)(16.06.2022_11h19p39)_signed.pdf
 Trở về trang trước