33/GP-UBND
Chi tiết văn bản
33/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (Gia hạn lần 01)
Ngày ban hành 07/02/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp33.signed.pdf
 Trở về trang trước