3587/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3587/QĐ-UBND
Ban hành Danh mục các loại quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh xin ý kiến của các đơn vị quốc phòng, công an
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT879245783-9-20211631458678936trangnt13.09.2021_11h28p27_tuandm_14-09-2021-07-42-37_signed.pdf
 Trở về trang trước