2184/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2184/QĐ-UBND
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở thuộc khu xen cư thôn Châu An 1 tại phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT151405458-6-20221655262263006kienlt21.06.2022_15h19p55_liemmx_21-06-2022-21-43-18_signed.pdf
 Trở về trang trước