16319/UBND-CN
Chi tiết văn bản
16319/UBND-CN
Chấp thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật dự án khu đô thị phía Đông Đại lộ Bắc Nam, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT267542530-11-20201605769947271trangnt19.11.2020_17h58p00_liemmx_20-11-2020-08-23-12_signed.pdf
 Trở về trang trước