2134/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2134/QĐ-UBND
Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vũ Phong được gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng để hoàn thành dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 17/06/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT617617750-6-20221655264178104_(giangld)(17.06.2022_15h21p04)_signed.pdf
 Trở về trang trước