4488/UBND-NN
Chi tiết văn bản
4488/UBND-NN
Giao tham mưu tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 416/TTr-SKHCN ngày 05/4/2021
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT760225442-4-20211617672883872_(tungct)(07.04.2021_11h49p28)_signed.pdf
 Trở về trang trước