95/GP-UBND
Chi tiết văn bản
95/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Hồng Kỳ
Ngày ban hành 17/06/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp95_signed.pdf
 Trở về trang trước