3599/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3599/QĐ-UBND
Phê duyệt dự toán chi tiết và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ duy trì hoạt động hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý các hoạt động du lịch tỉnh Thanh Hóa năm 2021
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT46620385-9-20211631602726668chiennv14.09.2021_14h12p32_thinv_14-09-2021-14-54-13_signed.pdf
 Trở về trang trước