8949/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8949/UBND-CN
Giao triển khai, thực hiện Quyết định số 1269/QĐ - BTNMT ngày 14/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT823204501-6-20221655801331447_(trangnt)(22.06.2022_16h19p53)_signed.pdf
 Trở về trang trước