5625/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
5625/UBND-THKH
Hỗ trợ kinh phí đầu tư dự án Trung tâm Y tế huyện Yên Định
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT213733471-4-20211619576754869_trangnt_29-04-2021-09-39-33_signed.pdf
 Trở về trang trước